close
تبلیغات در اینترنت
طرز تهیه جهاد با سس غربی!!!

فَاسْتَقِمْ -استقامت کن!

جهاد ادامه دارد امروز به شعار اصلی جناب قالیباف مبدل شده است اما جهاد یک کلمه مقدس است که در آن روح الهی خوابیده است و در خود با تفکر مادیگرایانه در ستیز است تفاوتی هم نمی کند در چه عرصه ای باشد سیاست اقتصاد فرهنگ در همه اینها جهادی بودن مستلزم حرکت در مبانی و موازین اسلام است در نظر و عمل،اما در ادامه بخشی از نوشته جناب قالیباف در مقاله دولت توسعه گرا را آورده ام،البته ما نمی خواهیم بگوئیم جناب قالیباف مادی گرا و ..هستند  نه خیر بلکه به اندیشه ایشان در مسائل اجتماعی نقد وارد می کنیم و آنچه…

banner
جستجوگر پیشرفتهجهاد ادامه دارد امروز به شعار اصلی جناب قالیباف مبدل شده است اما جهاد یک کلمه مقدس است که در آن روح الهی خوابیده است و در خود با تفکر مادیگرایانه در ستیز است تفاوتی هم نمی کند در چه عرصه ای باشد سیاست اقتصاد فرهنگ در همه اینها جهادی بودن مستلزم حرکت در مبانی و موازین اسلام است در نظر و عمل،اما در ادامه بخشی از نوشته جناب قالیباف در مقاله دولت توسعه گرا را آورده ام،البته ما نمی خواهیم بگوئیم جناب قالیباف مادی گرا و ..هستند  نه خیر بلکه به اندیشه ایشان در مسائل اجتماعی نقد وارد می کنیم و آنچه می خواهیم نتیجه بگیریم این است که سخنان امروز ایشان با این مقاله تفاوت دارد، چـــــــــــــــــــــرا؟!

بخشی از سخنان جناب قالیباف در مقاله دولت توسعه گرا:
1-مفهوم توسعه:
"   بهتر است که جوامع جهان سوم عقب‌افتاده امروز را کمتر توسعه بنامیم یعنی جامعه‌ای که تحت تاثیر آن نوسازی قرار گرفته و برخی از ابعاد و آثار نوسازی را در خود پذیرفته است ولی به طور کامل در نظم دنیای مدرن نیز ادغام نشده است!!!   "

یعنی نهایت آمال توسعه ایشان ادغام شدن در نظم دنیای مدرن است؟!

2- تکیه بر دیدگاه های نظریه پردازان غربی

ایشان در تبیین شاخصه های توسعه مکرراً به نظرات اندیشمندان غربی ارجاع داده و در بیان آن ها اهتمامی به تطبیق با آموزه های دینی نداشته است. برای نمونه ایشان پس از تعریف توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی نتیجه می گیرند که:

- بر این اساس، به نظر دورکیم، گذر از نظم سنتی به نظم مدرن، مبین تقسیم کار اجتماعی فزاینده، انفکاک و پیچیدگی ساختاری جامعه است که حاصل آن، برآمدن صورت‌بندی اجتماعی مبتنی بر طبقات مشخص و صف‌بندی‌های منطقی است.(مقاله دولت توسعه گرا)

- در کل سطح نهایی توسعه سیاسی به معنای «گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی» است. امروزه بدیهی می‌نماید که پیش از تحقق این سطح باید؛ سطوح قبلی توسعه سیاسی رسیده باشیم تا به قول ساموئل هانتینگتون، رقابت سیاسی به «تباهی سیاسی و اجتماعی» منجر نشود.(همان)

این در صورتی است که مقام معظم رهبری بارها تکیه بر دیدگاه های نظریه پردازان غربی را خطرناک قلمداد نمودند:

«امروز در چشم بسیاری از نخبگان ما، بسیاری از کارگزاران ما، مدل پیشرفت صرفاً مدلهای غربی است؛ توسعه و پیشرفت را باید از روی مدلهایی که غربی‏ها برای ما درست کرده‏اند، دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزارانِ ما این است و این چیز خطرناکی است؛ چیز غلطی است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناک است … ما باید پیشرفت را با الگوی اسلامی – ایرانی پیدا کنیم. این برای ما حیاتی است.»

3-تعریف توسعه اقتصادی :

"توسعه اقتصادی: امروزه منظور از اقتصاد توسعه‌یافته، شکلی از نظام اقتصادی است که شاخص‌های زیر را داشته باشد که عبارتند از: نقش‌آفرینی در مناسبات جهانی و دارابودن سهمی قابل از بازارها، تولید صنعتی و کشاورزی انبوه، انباشت و صدور سرمایه. مهمترین معیار توسعه اقتصادی، مقدار تولید ناخالص ملی بوده است که از تقسیم مقدار سرانه ملی بر جمعیت کشور، به دست می‌آید. شاخص‌های دیگر توسعه اقتصادی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از: - سطح بهره‌وری سرمایه‌های کشور؛ - سطح اشتغال مفید و کارآمد؛ - سطح تولید صنعتی؛ - درصد جمعیت شاغل به کار در صنعت؛ - کیفیت زندگی شهروندان برحسب استانداردهایی چون احساس امنیت، امید به آینده، خودشکوفایی، نرخ مرگ‌ومیر و زادوولد؛ - میزان فقر و محرومیت؛ - بنیادهای قشربندی؛ - میزان و شدت احساس محرومیت؛ سطح توانمندی شهروندان (کلمن و نیکسون، 1387: 24-22)"

 

4-تقسیم بندی ایشان در توسعه سیاسی تقسیم بندی هانگتینگتون است:
ایشان اولین گام توسعه سیاسی را اینگونه تشریح می کند:
"سطح اول توسعه سیاسی در دنیای مدرن، شکل‌گیری یک دولت- ملت است. گرچه شکل اولیه دولت- ملت نتیجه تلاش‌های دولت‌های اقتدارگرای مطلقه است، ولی پیش‌شرط و پیش‌نیاز همه انواع توسعه سیاسی بوده است"

مقصود از دولت های اقتدارگرایی که ایشان بیان می کند چیست؟آیا تمسک جستن به سخنان اندیشمندان غربی اصلا مطابقتی با اندیشه قرآن دارد که حکومت را حق خدا،رسول،امام و فقیه می داند؟!
آیا تشکیل نظام اسلامی طبق این تعریف یک نظام اقتدارگرا است؟!

5-ایشان در سطح دوم از توسعه سیاسی بیان می دارد:
""  افزایش کارایی حکومت در بسیج منابع انسانی و مادی در راستای اهداف ملی  ""
و راه رسیدن به این مرحله را اینگونه توضیح می دهند:
"در این مرحله، حکومت می‌تواند با گسترش دو بازوی خود- یعنی بوروکراسی سراسری و ارتش- اقتدار خود را در سراسر کشور گسترش دهد و همه ضد قدرت‌های فروملی را نابود کند و منابع کشور را بر اساس اهداف ملی بسیج کند و در خدمت ارتقاء جایگاه کشور در نظام بین‌المللی قرار دهد "  !!!!!!

آیا مبانی جمهوری اسلامی می گوید برای افزایش سطح حاکمیت باید از بازوی قدرت و زور استفاده کرد و یا اینکه راه حاکمیت صحیح را حکومت بر قلوب می داند؟!

6-در سطح سوم و نهایی توسعه سیاسی ایشان این موارد را ذکر می کنند:
" شاخص‌هایی چون توسعه روابط مبتنی بر شهروندی، تحکیم حقوق فردی و گروهی، توانمندی جامعه مدنی در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبی، سیاست رقابتی و ثبات سیاسی به عنوان شاخص‌های توسعه سیاسی سنجیده می‌شود"!!!

و در ادامه بیان می دارد:
"امروزه بدیهی می‌نماید که پیش از تحقق این سطح باید؛ سطوح قبلی توسعه سیاسی رسیده باشیم تا به قول ساموئل هانتینگتون، رقابت سیاسی به "تباهی سیاسی و اجتماعی" منجر نشود (هانتینگتون، 1370:5). 4- "
--
واقعا چه کسی است که اینها را بر خلاف مبانی حکومت علوی نداند؟!
این تقسیم بندی ناظر به حکومت های مادی گرا و در واقع حکومت معاویه است و نه علی،
چرا که اولین گام حکومت علوی پس گرفتن حق مظلوم از ظالم و رسیدن مردم به حقوق خود است و فلسفه تشکیل حکومت ایجاد جامعه توحیدی است و رسیدن مردم جامعه به حقوق دنیوی و اخروی خود است و نه اینکه حقوق مردم وسیله تحکم و افزایش اقتدار باشد بلکه این هدف است.که نظریه هانگتینگتون دقیقا بر خلاف این است که قالیباف هم همان را ذکر می کند!


7-در باب توسعه فرهنگی:

"ریشه‌های توسعه غرب در عصر جدید، سنت‌های عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است که بعد از رنسانس احیا شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد، در حالی که جامعه شرقی فاقد این سنت‌های علمی و عقلانی است و به جای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشه‌ها آن در ارتباط با دین و عرفان شکل گرفته است. در ایران نیز از ابتدای روبه‌رویی با غرب و بروز تامل در باب عقب‌ماندگی، ریشه‌یابی‌های مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقب‌ماندگی جایگاهی مهم داشته است"

آیا گرایش به عرفان و دین دلیل عقب ماندگی ما بوده است؟
اصلا این نظریه بر مبنای تفکیک عرفان و دین از عقل شکل گرفته که ریشه ای مسیحی دارد و نه اسلامی که البته خود ایشان هم در مقاله اش می آورد که برگرفته از مسیحیت پروتستانی است!!!
اما در اسلام که دین بر پایه عقلانیت می گذرد و عرفان معنوی از راه عقل به دست می آید اصلا این مباحث مطرح نیست!!!!مثلا علامه طباطبایی متبحر در علوم عقلی و عرفان با هم بودند،
واقعا تعجب می کنیم که چرا جناب قالیباف این نظریات را مبانی فکری قرار داده اند.

8-از دیگر موارد مورد تعجب که میشود عیان تر فهمید مقصود ایشان از توسعه چیست و افراد صاحب این اندیشه چه کسانی است:
"اولین تلاشگران فکری ایرانی مانند ملکم‌خان، آخوندزاده و آقاخان ...."!!!!!!!!!

حالا شما خودتان بروید ببینید اینها که بوده اند ضمن اینکه ایشان به نقل از همین افراد ریشه های توسعه.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 47

:: مطالب مرتبط: ترک گناه، چند روش ساده , نقش معنویت در شبهای قدر سیاسی , یه رای دادنِِ "غیر" ساده! (مطلبی قابل ارائه در منبر و سخنرانی) , روح الله ,
نویسنده
نویسنده : سعید
تاریخ : [دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 0:23]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
ترک گناه، چند روش ساده تاریخ : چهارشنبه 28 بهمن 1394
آرامش.. تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395
نقش معنویت در شبهای قدر سیاسی تاریخ : سه شنبه 04 اسفند 1394
یه رای دادنِِ "غیر" ساده! (مطلبی قابل ارائه در منبر و سخنرانی) تاریخ : دوشنبه 03 اسفند 1394
روح الله تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 1391
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 43
کل نظرات کل نظرات : 52
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 17
باردید دیروز باردید دیروز : 7
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته بازدید هفته : 25
بازدید ماه بازدید ماه : 53
بازدید سال بازدید سال : 513
بازدید کلی بازدید کلی : 14,969

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.227.186.112
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir